Adviseurs

Nadat u zich heeft aangemeld voor Duurzame Melkveehouderij Drenthe, kiest u een adviseur met wie u een duurzaamheidsplan opstelt. Samen licht u uw melkveebedrijf door op te verduurzamen aspecten, zoals het sluiten van kringlopen, grondgebruik, waterbeheer en energiebesparing. Bij het opstellen van een duurzaamheidsplan kijkt u samen met deze adviseur naar uw duurzaamheidsambities, naar de commerciële realiteit daarvan voor uw melkveebedrijf en met de financierbaarheid van het duurzaamheidsplan. Onderstaande adviseurs helpen u graag met het opstellen van een duurzaamheidsplan.

Agri-Matic Mineraal
Maurits Flapper

E-mail: mflapper@agra-matic.nl
Telefoon: 06- 468 171 00

Agra-Matic is een landelijk opererend adviesbureau voor vraagstukken over ruimtelijke ordening en bouw- en milieuzaken binnen de agrarische sector. Wij hebben alle specialismen, inclusief een eigen tekenkamer, onder één dak en zijn daarom in staat u snel en vakkundig te ondersteunen bij al uw plannen.

Specialisme: Kringlooplandbouw, bodem en individueel advies

Agrarische Natuur Drenthe, U.A.
Tjitske H. de Groot

E-mail: tdegroot@andrenthe.nl
Telefoon: 06- 216 985 50

Takens Kringlooplandbouw Advies, DMS en Agrarische Natuur Drenthe, hebben de handen ineengeslagen om melkveehouders te helpen bij het opstellen van een integraal duurzaamheidsplan als leidraad voor het verduurzamen van uw bedrijf. De combinatie van deze drie samenwerkende, kleine, organisaties met hun eigen specialismen dragen zorg voor een kwalitatief inhoudelijk duurzaamheidsplan waar u als melkveehouder mee uit de voeten kunt en begeleid wordt na oplevering om eventuele vervolgstappen te nemen om uw bedrijf te verduurzamen.

Specialisme: Sociaal- economisch, kringlooplandbouw, biodiversiteit, watermanagement, bodem, energie en individueel advies.

Countus Accountants + Adviseurs
Geke Enting

E-mail: g.enting@countus.nl
Telefoon: 06- 124 282 98

Met een praktische insteek en nuchtere aanpak grijp ik samen met jou de kans om een toekomstgericht duurzaamheidsplan voor je bedrijf te maken. Wat past bij je bedrijf en wat past bij jou? De melkveehouderij is mij niet onbekend, als boerendochter, melkveehouder en regiospecialist melkveehouderij bij Countus weet ik wat er op je afkomt. Provincie Drenthe stimuleert met dit project om duurzaamheid, vanuit verschillende facetten, op jouw bedrijf onder de loep te nemen. Het hoeft niet in ingewikkelde dingen te zitten. Interessant vind ik hoe duurzaamheid zich financieel positief kan vertalen. Ik help jou graag kansen te zien, te benutten en op een praktische manier in te vullen, zodat je duurzaam vooruit kunt!

Specialisme: Sociaal- economisch, kringlooplandbouw en individueel advies.

Dirksen Management Support
Coen van Bentum
Hans Dirksen

E-mail: administratie@dmsadvies.nl
Telefoon: 0345 – 501 885

Takens Kringlooplandbouw Advies, DMS en Agrarische Natuur Drenthe, hebben de handen ineengeslagen om melkveehouders te helpen bij het opstellen van een integraal duurzaamheidsplan als leidraad voor het verduurzamen van uw bedrijf. De combinatie van deze drie samenwerkende, kleine, organisaties met hun eigen specialismen dragen zorg voor een kwalitatief inhoudelijk duurzaamheidsplan waar u als melkveehouder mee uit de voeten kunt en begeleid wordt na oplevering om eventuele vervolgstappen te nemen om uw bedrijf te verduurzamen.

Specialisme: Sociaal- economisch, kringlooplandbouw en bodem.

DLV- advies
Michiel Meindertsma

E-mail: m.meindertsma@dlvadvies.nl
Telefoon: 06- 133 271 52

Als Adviseur Rundvee ben ik werkzaam in het noorden van Nederland. Ik ben een praktisch ingesteld persoon, die door zijn jarenlange ervaring als bedrijfsleider in de melkveehouderij veel kennis heeft van rundveeverbetering. Hiermee kan ik voor u van meerwaarde zijn op het totaalmanagement van uw rundveebedrijf. Bij uw hulpvraag staan mens en dier centraal. Mijn advies is altijd gericht op een beter bedrijfsresultaat. Ik werk samen met u en mijn DLV Advies collega-adviseurs aan een gepaste oplossing voor uw bedrijf. Mijn kenmerken zijn doelgerichtheid, prestatiegericht, oplossingsgericht, ontzorgen van de veehouder en mijn kennis en kunde willen delen.

Specialisme: Individueel advies.

Flynth adviseurs en accountants
Tom de Groot

E-mail: tom.degroot@flynth.nl
Telefoon: 06- 256 600 79

U treft een adviseur (tevens melkveehouder) in de agrarische dienstverlening die zowel over praktische als theoretische kennis beschikt. Veel voorkomende bedrijfskundige werkzaamheden houden mij dagelijks bezig. Verder ben ik gespecialiseerd in het bijhouden van de mest- en mineralenboekhouding voor veehouders en VLB gecertificeerd voor het invullen van Kringloopwijzers. Gaat gericht te werk om het beoogde doel te realiseren met kwaliteit als belangrijkste uitgangspunt, ondersteund door veel expertiselijnen binnen onze organisatie.

Specialisme: Kringlooplandbouw, biodiversiteit, watermanagement, bodem, individueel advies.

Takens Kringlooplandbouw Advies
Peter Takens

E-mail: ptakens@kpnmail.nl
Telefoon: 06- 538 949 44

Takens Kringlooplandbouw Advies, DMS en Agrarische Natuur Drenthe, hebben de handen ineengeslagen om melkveehouders te helpen bij het opstellen van een integraal duurzaamheidsplan als leidraad voor het verduurzamen van uw bedrijf. De combinatie van deze drie samenwerkende, kleine, organisaties met hun eigen specialismen dragen zorg voor een kwalitatief inhoudelijk duurzaamheidsplan waar u als melkveehouder mee uit de voeten kunt en begeleid wordt na oplevering om eventuele vervolgstappen te nemen om uw bedrijf te verduurzamen.

Specialisme: Kringlooplandbouw, biodiversiteit, watermanagement, bodem, individueel advies.

VIB Consulting
Alidus Hidding
Jan Hamming

E-mail: ahidding@vibconsulting.nljhhamming@vibconsulting.nl

Telefoon: 0592- 614 265

Onze slogan: “Eerlijk advies voor de onafhankelijke melkveehouder”. Middels onze werkwijze: INDEXBOEREN (zie www.vibconsulting.nl)

Specialisme: Individueel advies.

Coach en Adviseur
Nimda Snelhaas

E-mail: snelhaas@kpnplanet.nl
Telefoon: 06- 521 148 20

Altijd op zoek naar toepasbare oplossingen op het melkveehouderij bedrijf. Als adviseur, WeideCoach en collega melkveehouder kunnen we haalbare doelen stellen om zo duurzamer te worden.

 

De Boerenveearts
Gerrit Hegen

E-mail: hegengerrit@gmail.com
Telefoon: 06- 532 115 75

Rundveedierenarts. Lid van het Salmonella expertpanel van NZO. Kennis van de integrale relatie bodem-plant-dier met als doel: goed ruwvoer voor optimale melkproductie en gezonde koeien. Weidecoach. Ruime ervaring in het opstellen van een praktische bedrijfsspecifiek plan van aanpak op een bedrijf waar het met melkproductie of diergezondheid (tijdelijk) niet lekker loopt. Dit in opdracht van een individuele veehouder, voerleverancier, accountant, dierenartsenpraktijk of zuivelonderneming.

Specialisme: Kringlooplandbouw, bodem en individueel advies.

Valacon
Marjolein Feiken

E-mail: mf@valacon.nl
Telefoon: 06- 219 386 09

Valacon is specialist in de levensduurverlenging van melkvee. In de kringloop is koe een van de onderdelen, voor de andere onderdelen (mest, bodem, ruwvoer) werken we samen met een kringloopadviseur zodat we een verbindende kringloop krijgen.

DLV Advies BV
Ap van der Bas

E-mail: a.vanderbas@dlvadvies.nl
Telefoon: 06- 514 094 48

Als adviseur bij DLV Advies BV geef ik mijn individuele klanten advies op gebied van bemesting en ruwvoerwinning. Daarnaast adviseer ik in optimalisatie van de BEX en KLW. Bij de BEX staat een uitgebalanceerd rantsoen voor de koe centraal en bij de KLW staan de bodem en ruwvoerteelt centraal. Het is hierbij een groot voordeel dat ik Weidecoach ben voor de Stichting Weidegang en hierdoor een compleet beweidingsplan kan maken voor de veehouders.

Specialisme: Kringlooplandbouw, bodem en individueel advies.