Aanbod

U heeft een bedrijfseigen duurzaamheidsplan in de hand. Daarin heeft u suggesties gekregen om gericht aan de slag te gaan. Zodat u uw rendement verbetert en uw bedrijf toekomstbestendig maakt. Op welke aspect wilt u uw melkveebedrijf verduurzamen? Op het gebied van het sluiten van kringlopen, grondgebruik, waterbeheer of energiebesparing?  Duurzame melkveehouderij Drenthe biedt u handvatten om daadwerkelijk aan de slag te gaan via onderstaand aanbod.