Aanmelden informatiebijeenkomst adviseurs

Aanmelden informatiebijeenkomst adviseurs
september 24, 2018 Esther Reinders

Bent u adviseur en wilt u Drentse melkveehouders helpen bij het opstellen van een duurzaamheidsplan? Drentse melkveehouders krijgen extra hulp en beloning voor het verduurzamen en versterken van hun bedrijf. Provincie Drenthe, LTO Noord, NMF, Natuurmonumenten, Stichting Het Drentse Landschap en DAJK hebben de ambitie geformuleerd dat Drentse melkveebedrijven tot de top van grondgebonden melkveehouderij gaan horen en gericht zijn op een duurzame productie. Melkveehouders wordt daartoe de mogelijkheid geboden om een bedrijfseigen duurzaamheidsplan met concrete voorstellen voor uitvoering op te laten stellen als startpunt voor verdere verduurzaming.

Opschaling
Na een succesvolle pilot krijgen per 1 november nog eens 200 melkveehouders de mogelijkheid om mee te doen met Duurzame Melkveehouderij Drenthe. Speciaal voor adviseurs organiseert de provincie Drenthe op 3 en 26 oktober 2018 informatiebijeenkomsten. Want voor melkveehouders die willen deelnemen, is de eerste stap dat ze samen met een onafhankelijk adviseur een bedrijfseigen duurzaamheidsplan opstellen.

In principe kunnen alle adviseurs samen met een melkveehouder een duurzaamheidplan opstellen, maar als de veehouder gebruik wil maken van de beloningsregeling moet hij in zee gaan met een adviseur die een van deze lunchbijeenkomsten heeft bijgewoond en voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Geen bezwaar hebben dat vanuit de provincie Drenthe steekproefsgewijs de kwaliteit van de duurzaamheidsplannen wordt beoordeeld. Want kwaliteitsborging is een belangrijk aandachtspunt, dit komt ook tijdens de bijeenkomst aan de orde.
  • Voor het opstellen van een duurzaamheidsplan draagt de provincie maximaal 1500 euro bij.

Programma informatiebijeenkomst
Onder het genot van een lekker broodje geeft Frank Verhoeven van Boerenverstand u een toelichting op de doelen en afspraken die de provincie Drenthe voor de melkveehouderij heeft geformuleerd. We bespreken de ervaringen die we hebben opgedaan tijdens de pilot. We nemen u graag mee in de duurzaamheidsplannen, welke verwachtingen we hebben van deelnemende adviseurs en uiteraard nemen we de vorm en inhoud door van het duurzaamheidsplan en de daaraan gekoppelde beloningsregeling. Ik nodig u van harte uit om een van de lunchbijeenkomsten bij te wonen. U weet daarna van de hoed en de rand van de doelen van de provincie en gaat naar huis met duidelijke instructies voor het opstellen van duurzaamheidsplannen.

Welkom!
Wilt u een van de adviseurs zijn die melkveehouders mogen helpen een duurzaamheidsplan op te stellen? U bent van harte welkom. Voor de organisatie is het plezier als u vooraf uw aanwezigheid kenbaar maakt via onderstaand aanmeldformulier.