Blog: Laat weten wat je belangrijk vindt

Blog: Laat weten wat je belangrijk vindt
juli 27, 2017 Esther Reinders

Best spannend om als consulent duurzame melkveehouderij aan de slag te gaan in de Drentse landbouw! Is dit gezien de fosfaatproblematiek een goed moment? Want de sector krijgt enorm veel over zich heen! En zitten de Drentse melkveehouders te wachten op een enthousiasteling als ik? Of zou ik daar juist het verschil mee kunnen maken?

De grondgebonden melkveehouderij betreft veruit de grootste groep bedrijven binnen de veehouderij in Drenthe. De provincie werkt samen met de partners uit de Ontwikkelagenda Melkveehouderij (LTO, NMF, DAJK)aan het toekomstgericht maken van deze sector. Het doel is zoveel mogelijk gebruikenmaken van gesloten kringlopen van stikstof, fosfaat en organische stof. Het is belangrijk dat deze samenwerkende partijen de neuzen dezelfde kant op hebben staan. En durven te investeren in een toekomst die niet alleen bijdraagt aan de economie, maar ook aan de leefbaarheid van het platteland in Drenthe.

Koplopers

Drenthe heeft een aantal koplopers; ondernemers die vooroplopen in  innovatie, modernisering en verduurzaming van de sector. De Drentse melkveehouderij produceert melk van goede kwaliteit, met oog voor welzijn van de veestapel en respect voor de omgeving. De sector presteert op een niveau waarvan koplopers hebben aangetoond dat het kan. Met hen als aansprekende voorbeelden willen we ook de andere melkveehouders in Drenthe meenemen in een duurzame grondgebonden toekomst. De echte “winst” wordt pas behaald als iedereen meedoet.

We zijn er nog niet

De manier waarop de melkveehouderij zich heeft ingezet voor duurzaamheid (denk aan milieu, dierenwelzijn en natuurontwikkeling) is aanzienlijk diervriendelijker, schoner en zuiniger dan een kwart eeuw geleden. Maar we zijn er nog niet. Nieuwe uitdagingen op het gebied van klimaatverandering, bodemvruchtbaarheid, gezondheid en voedsel vragen om oplossingen.

100+

De melkveehouderij heeft veel relaties met diverse projecten en beleidsterreinen. Ik wil de samenwerking opzoeken en projecten op elkaar afstemmen, zodat ze elkaar kunnen versterken. Denk hierbij aan water, energie, bodem, biobased economy, cultuur en landschapsinrichting. Er is zoveel! Als ondernemer zie je al snel door de bomen het bos niet meer. Dat werd mij al duidelijk door een eerste inventarisatie aan projecten. Dit kwam als snel op 100+ en niemand die een overzicht had.

Verkenning

Mijn eerste periode als consulent staat in teken van het verkennen van de melkveesector in Drenthe. Waar is nu vanuit de sector daadwerkelijk behoefte aan? Wat speelt er? Wie doet wat? Ruim 60 melkveehouders en betrokken partijen hebben mij hiervoor benaderd. Met hen ben ik nu keukentafelgesprekken aan het voeren. Goed luisteren, zoeken naar oplossingen, verbinding leggen of juist het initiëren van nieuwe projecten die er toe doen. De korte lijntjes met de Provincie Drenthe, LTO Noord en de Natuur en Milieufederatie ondersteunen mij hierbij. Alle kennis heb ik uiteraard zelf niet in huis. Maar ik heb wel een groot netwerk met de juiste mensen. Deze mensen weten mij andersom ook goed te vinden.

In september kom ik met een nieuwe blog over de resultaten van mijn verkenning. Ik wil daarin graag antwoord geven welke projecten er toe doen. Hoe we verdergaan om de melkveehouderij te verduurzamen en wat ervoor nodig is alle Drentse melkveehouders hierbij te betrekken.

Oproep

Tot slot een oproep aan alle melkveehouders of betrokken partijen in Drenthe:

Laat weten wat je belangrijk vindt, wat je nodig hebt en wat ik daarin kan betekenen. Zodat we samen stappen kunnen maken naar een duurzame grondgebonden melkveehouderij in Drenthe die in 2020 tot de top van de melkveehouderij in Nederland behoort!

Mirjam Balkema
Consulent duurzame melkveehouderij Drenthe
mbalkema@duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl
Tel: 06-2303 9241