Consulent gaat Drentse melkveehouders helpen bij verduurzaming

Consulent gaat Drentse melkveehouders helpen bij verduurzaming
april 22, 2017 klaas

Op 21 april hebben LTO Noord en de Natuur en Milieufederatie Drenthe de consulent Duurzame Melkveehouderij Drenthe gepresenteerd. De presentatie vond plaats op het melkveebedrijf van de familie Zeldenrijk in Zeijen in aanwezigheid van gedeputeerde Henk Jumelet. Consulent Mirjam Balkema gaat Drentse melkveehouders helpen die alleen of gezamenlijk aan de slag willen met verduurzaming in combinatie met de ontwikkeling van hun bedrijf.  

Consulent Duurzame Melkveehouderij Drenthe van start
De consulent Duurzame Melkveehouderij gaat letterlijk de boer op en ondersteunt Drentse melkveehouders bij het ontwikkelen van hun bedrijf in combinatie met grondgebondenheid en duurzaamheid. De activiteiten van de consulent vloeien voort uit het programma Toekomstgerichte landbouw en de Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur Drenthe, waarin de partners uit het Groenmanifest een gezamenlijk gedragen koers hebben uitgezet. Ambitie is dat Drentse melkveehouderijbedrijven in 2020 tot de top van grondgebonden melkveehouderij horen en gericht zijn op een duurzame productie. De consulent zal als ‘makelaar en schakelaar’ verbindingen leggen tussen individuele melkveehouders en de opgaven en ambities die er liggen om de Drentse landbouwstructuur te verbeteren en tegelijk te voldoen aan de opgaven voor water, milieu en natuur.

Mirjam Balkema werkt in opdracht van de stuurgroep voor de Ontwikkelagenda Melkveehouderij en Natuur Drenthe. Daarin zijn LTO Noord, de Natuur en Milieufederatie Drenthe (mede namens Het Drentse Landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer), het Drents Agrarisch Jongeren Kontakt en de provincie Drenthe vertegenwoordigd.

Mirjam is bereikbaar via mail en 06-23039241