Consulent Mirjam Balkema maakt vliegende start bij Drentse veehouder

Consulent Mirjam Balkema maakt vliegende start bij Drentse veehouder
april 21, 2017 klaas

Mirjam Balkema werd in april op het melkveebedrijf van de familie Zeldenrijk in Zeijen in bijzijn van de Drentse gedeputeerde Henk Jumulet voorgesteld aan de agrarische wereld. Van daaruit begon ze in een ‘vliegende start’ met haar werk bij melkveehouders die willen verduurzamen in combinatie met ontwikkeling van hun bedrijf en grondgebondenheid. Dat is nodig, want een derde van alle Nederlands melkkoeien bevindt zich in Noord Nederland.

Balkema voert tot op heden tal van gesprekken met melkveehouders, beleidsmakers en bedrijven die bezig zijn met verduurzaming. Zij brengt in kaart waar de behoefte bij de melkveehouders in de provincie Drenthe ligt en ondersteunt hen bij het realiseren van gesloten kringlopen van stikstof, fosfaat en organische stof op bedrijfs- en gebiedsniveau.

Makelaar en schakelaar
Mirjam zal knelpunten signaleren en de route naar een oplossing aangeven of projecten aanzwengelen. Zowel groepen als individuele bedrijven die vastlopen in de slag naar meer perspectief en duurzaamheid, kunnen een beroep doen op de consulent. Zij zal als ‘makelaar en schakelaar’ verbindingen leggen tussen individuele melkveehouders en de opgaven/ambities die er liggen om de Drentse landbouwstructuur te verbeteren en tegelijk te voldoen aan de opgaven voor water, milieu en natuur.