Duurzaamheidsplan

Hoe kunnen melkveehouders een rendabele productie combineren met het duurzamer en toekomstgerichter maken van de grondgebonden melkveehouderij? U kunt ondersteuning krijgen om uw bedrijf door te lichten op te verduurzamen aspecten, zoals het sluiten van kringlopen, grondgebruik, waterbeheer en energiebesparing.

Opstellen plan
Bij het opstellen van een duurzaamheidsplan kijkt u samen met een adviseur naar uw duurzaamheidsambities, naar de commerciële realiteit daarvan voor uw melkveebedrijf en met de financierbaarheid van het duurzaamheidsplan. Bekijk alvast dit voorbeeldplan of lees de deze toelichting.

Zes modules
Dit plan bestaat uit zes modules: sociaal economisch, kringloop, biodiversiteit, watermanagement, bodem en energiescan. Dankzij een duurzaamheidsplan voor uw bedrijf weet u wat haalbare en rendabele verbeterpunten zijn op het gebied van economie en duurzaamheid.

Stap voor stap
In het stroomschema leest u stapsgewijs hoe van aanmelding tot beloning komt.