Biodiversiteit

Het onderwerp biodiversiteit krijgt eveneens aandacht in uw bedrijfsplan. Hoe ziet de diversiteit in gewassen er uit, wat is uw bouwplan, teelt u in rotatie? Hoe staat het met de organische stof balans op uw bedrijf, en het eiwitgehalte in uw ruwvoer? Doet u aan agrarisch natuurbeheer? Met behulp van de biodiversiteitsmonitor van Friesland Campina doen we deze inventarisatie en adviseren we u.