Bodem

Bij het onderwerp Bodem kijken we naar de organische stof balans en doen we een analyse naar uw bodemvruchtbaarheid. Hoe kan die verbeterd worden? Het verbeteren van bodemleven levert niet alleen meer opbrengst van het land, maar zorgt ook voor het tegengaan van structuurbederf. Samen proberen we uw teeltplan te optimaliseren en onderzoeken we de plaatsingsruimte van mest. We doen bodem- en mestmonsters voor uw bemestingsplan.