Energiescan

De energiescan kijkt naar het verbruik van energie op uw bedrijf. We brengen het aantal stuks vee/geproduceerde melk in kaart ten opzichte van uw energieverbruik. Aan de hand van bijvoorbeeld uw melksysteem, koeling en automatisering. Mogelijk zijn er kansen om uw energieverbruik te reduceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen, warmteterugwinning, het plaatsen van een windmolen. U krijgt adviezen ter verbetering van uw bedrijfsresultaat.