Kringloop

In uw duurzaamheidsplan kijken we ook naar het sluiten van de kringlopen op uw bedrijf. We brengen zowel de stikstofstromen in beeld, als de benutting en efficiëntie van de veestapel en bodem. Onderwerpen als methaan, CO2, ammoniak en weidegang komen aan bod om de carbon footprint te verkleinen. We kijken ook naar uw beweidingssysteem en brengen gewasopbrengsten in beeld. Met deze cijfers weet u precies waar mogelijkheden liggen.