Sociaal economische aspecten

Een van de invalshoeken in uw duurzaamheidsplan zijn de sociaal economische aspecten. In dit onderdeel beschrijven we onderwerpen als continuïteit, productiviteit en economische kengetalen. We kijken bijvoorbeeld naar uw kostprijs, de staat van uw gebouwen, antibioticagebruik, mogelijkheden kavelruil, samenwerking met akkerbouwer, naar de gemiddelde levensduur van uw melkvee, voerwinst en overdraagbaarheid naar een volgende generatie. Dankzij al deze gegevens kunnen we het perspectief en de mogelijkheden van uw huidige locatie in beeld brengen en u daarover adviseren.