Watermanagement

Bij het onderwerp Watermanagement moet u denken aan het beperken van erfafspoeling. Dus het tegengaan van verlies van nutriënten. Maar ook aan wateroverlast, uitspoeling, slootbeheer, beregenen of het tegengaan van verdroging. Het verbeteren van de drinkwaterkwaliteit voor vee krijgt ook aandacht. Deze aspecten worden door middel van een Waterwijzer in kaart gebracht. Met de uitkomsten kunt u bepalen waar voor u kansen liggen om duurzaamheid te verbeteren.