Melkveehouder 2.0 in Drenthe “Toekomstgericht boeren op Drentse grond”

Melkveehouder 2.0 in Drenthe “Toekomstgericht boeren op Drentse grond”
mei 22, 2018 Esther Reinders

Het is al even geleden dat mijn laatste blog verscheen op deze website. Maar we hebben zeker niet stil gezeten. Een korte terugblik: als consulent duurzame melkveehouderij ben ik nu een jaar aan de slag. Mijn belangrijkste taak: verkennen en verbinden. Verkennen waar de behoeftes van melkveehouders liggen. En kansen en initiatieven verbinden met melkveehouders die willen verduurzamen.

In 2015 heeft Provincie Drenthe samen met LTO Noord, DAJK en de Natuur- en Milieufederatie Drenthe de Ontwikkelagenda Melkveehouderij & Natuur opgesteld. In deze ontwikkelagenda zijn doelen vastgesteld die afgestemd zijn op de zuivelorganisaties en ervoor moeten zorgen dat zowel de melkveehouderij áls de natuur er beter van wordt. Zo willen we bijvoorbeeld mineralenkringlopen op het bedrijf zo goed mogelijk sluiten.

Steun om stap te zetten
Tijdens mijn gesprekken met melkveehouders bleek dat iedereen wel wíl verduurzamen, maar eigenlijk niet goed weet hoe. Daarom bieden wij Drentse melkveehouders steun om daadwerkelijk de stap te zetten om te verduurzamen. Die steun bestaat uit het maken van een duurzaamheidsplan op maat. Immers, ieder bedrijf is uniek en iedere ondernemer ook. Het duurzaamheidsplan bestaat uit een professionele nulmeting van het melkveebedrijf. De volgende onderdelen komen aan bod: sociaal-economische aspecten, kringlopen, bodem- en waterkwaliteit, energie en biodiversiteit. Thema’s die op het melkveebedrijf zowel nu als in de toekomst relevant zijn. Het geeft de melkveehouder een goed beeld van waar het bedrijf staat ten opzichte van de doelen voor de melkveehouderij en natuur in Drenthe.

Werken aan haalbare verbeterpunten
De vervolgstap van het duurzaamheidsplan is, om op basis van de nulmeting, samen met een adviseur van Exlan of DLV een eigen plan van aanpak te maken. Zo geven melkveehouders zelf aan welke verbeterpunten te bereiken zijn. Denk aan het sluiten van kringlopen of bijvoorbeeld besparen op kunstmestgift.
De eerste 50 deelnemers hebben inmiddels een duurzaamheidsscan gehad en werken nu aan de uitwerking van het duurzaamheidsplan. Een mooie stap voorwaarts!

Een plan alleen is niet genoeg
Maar alleen een plan maken is niet genoeg. Provincie Drenthe beloont melkveehouders die milieumaatregelen nemen die bijdragen aan de doelen van de ontwikkelagenda. Deelnemers kunnen de komende drie jaren een subsidie tot 7500 euro ontvangen als ze de uitstoot aan stikstof, fosfaat en ammoniak verminderen, besparen op hun energieverbruik of bijvoorbeeld weidegang uitbreiden. Mooi dat ondernemers die investeren, nu een beloning krijgen!

Belonen van milieumaatregelen
Het belonen van milieumaatregelen op het erf is uniek in Nederland. Maar de duurzaamheidssubsidie ‘Toekomstgerichte Landbouw’ is niet vrijblijvend. Om te voorkomen dat het duurzaamheidsplan in de onderste lade verdwijnt, worden alleen stappen naar aantoonbare resultaten beloond. Als melkveehouders echt stappen zetten naar verduurzaming, profiteren zowel de sector als de natuur daarvan. De ambitie is om vanaf deze zomer nog eens tweehonderd melkveehouders in Drenthe te ondersteunen met het maken van een bedrijfseigen duurzaamheidsplan.

Ruimte voor 200 melkveehouders
Meedoen met duurzame bedrijfsplannen? Dat kan! stuur mij dan even een bericht.

Mirjam Balkema
Consulent duurzame melkveehouderij Drenthe
mbalkema@duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl
Tel: 06-2303 9241