Stap voor stap

Van aanmelding naar beloning

Stap voor stap

1. Aanmelden

Meld u aan via de website www.duurzamemelkveehouderijdrenthe.nl/aanmelden

2. Adviseur

Kies op de website een adviseur met wie u een duurzaamheidsplan wilt opstellen. De adviseur komt langs voor een eerste keukentafelgesprek.

3. Keukentafelgesprek

U vraagt een offerte van de adviseur. Zorg dat u de benodigde gegevens bij de hand heeft tijdens het keukentafelgesprek: KringloopWijzer, bodemanalyses, boekhouding, perceels- en erfkaart. Samen met uw adviseur maakt u een bedrijfseigen duurzaamheidsplan.

Stap voor stap

4. Subsidieaanvraag

Dien uw subsidieaanvraag voor het opstellen van het duurzaamheidsplan in bij SNN.  Samen met de volgende documenten: recente KLW, offerte van de adviseur en een beschrijving van het duurzaamheidsplan. Maximaal € 1500, eigen bijdrage van € 300,-.

 

5. Duurzaamheidsplan

Samen met uw adviseur maakt u een bedrijfseigen duurzaamheidsplan.

6. Eindgesprek

Na het opleveren van het plan volgt een eindgesprek: met welke adviezen kunt u aan de slag? Steekproefsgewijs toetst de provincie de kwaliteit van de duurzaamheidsplannen.

7. Aan de slag

Vraag subsidie bij SNN aan voor advies/ voorlichting/scholing over onderwerpen uit uw duurzaamheidsplan. Maximaal € 1500/eigen bijdrage € 300,=. Kies uit het aanbod van projecten en adviezen op www.duurzamemelkveehouderij.nl. Ga aan de slag met uw plan en het verbeteren van (een van) de indicatoren.

 

8. Vervolg

Na 1 jaar wordt bekeken op welke indicatoren u hoog scoort of aantoonbare stappen heeft gezet. U kunt in aanmerking komen voor een beloning van maximaal €7500 gedurende 3 jaar.