Stap voor stap

Van aanmelding naar beloning

Adviseur

Kies op de website een adviseur met wie u een duurzaamheidsplan wilt opstellen. De adviseur komt langs voor een eerste keukentafelgesprek.

Keukentafelgesprek

Zorg dat u de benodigde gegevens bij de hand heeft als de adviseur komt: KringloopWijzer, bodemanalyses, boekhouding, perceels- en erfkaart. Samen met uw adviseur maakt u een bedrijfseigen duurzaamheidsplan.

Beloningsregeling

Meld u aan voor de beloningsregeling: dien uw duurzaamheidsplan in bij SNN. Alleen dan komt u later in aanmerking voor de beloningsregeling.

Eindgesprek

Na het opleveren van het plan volgt een eindgesprek: met welke adviezen kunt u aan de slag? Steekproefsgewijs toetst de provincie de kwaliteit van de duurzaamheidsplannen.

Aan de slag

Kies uit het aanbod van projecten en adviezen op www.duurzamemelkveehouderij.nl. Ga aan de slag met uw plan en het verbeteren van (een van) de indicatoren.

Vervolg

Na 1 jaar wordt bekeken op welke indicatoren u hoog scoort of aantoonbare stappen heeft gezet. U kunt in aanmerking komen voor een beloning van maximaal €7500 gedurende 3 jaar.